Niniejsza oferta skierowana jest do instytucji kultury, a przede wszystkim do uczelni i szkół muzycznych.

Wiele osób ma odwagę na indywidualny kontakt z psychologiem dopiero po pierwszym zetknięciu się z takim specjalistą w formie zajęć grupowych. 

 

Zazwyczaj, kiedy jestem zapraszana do wybranej szkoły muzycznej, uczelni artystycznej czy domu kultury, oferuję cykl zróżnicowanych zajęć dla pedagogów, uczniów i rodziców. W wybranych zajęciach nie ma przeszkód aby uczestniczyli wszyscy zainteresowani. Moja oferta szkoleniowa jest dopasowana zarówno do potrzeb poszczególnych instytucji jak i może być wykorzystana do realizacji podczas kursów muzycznych.

Kursy muzyczne/kursy mistrzowskie, które pozwalają dzieciom i młodzieży na całkowite oddanie się doskonaleniu warsztatu muzycznego, są także doskonałym czasem na chwilę zastanowienia się nad swoimi psychologicznymi uwarunkowaniami. Wielokrotnie miałam przyjemność uczestniczyć w kursach muzycznych realizując warsztaty z zakresu psychologii muzyki.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą zajęć grupowych.

 

Proponowana tematyka szkoleń dla uczniów, dzieci i młodzieży szkolnej:

 • O czym należy myśleć podczas ćwiczenia?

 • Jak poradzić sobie z tremą, czyli psychologiczne przygotowanie do występów publicznych

 • Skuteczne uczenie się i zapamiętywanie muzyki

 • Jak rozwijać wewnętrzną motywację do nauki gry?

Proponowana tematyka warsztatów dla nauczycieli szkół muzycznych:

 • Dostosowywanie wymagań do indywidualnych potrzeb uczniów w szkołach muzycznych

 • Uczeń z dysfunkcjami a kształcenie muzyczne

 • Kompetencje psychologiczne nauczycieli a kształcenie uczniów w szkole muzycznej

 • Postawy nauczycieli a motywacja uczniów do nauki muzyki

 • Sztuka muzyczna a wypalenie zawodowe nauczycieli – strategie zaradcze

Proponowana tematyka warsztatów dla rodziców:

 • O korzyściach muzycznych i pozamuzycznych związanych z nauką dziecka w szkole muzycznej

 • Jak wspierać rozwój i edukację muzyczną dziecka

Proponowana tematyka warsztatów podczas kursów muzycznych:

 • Cykl zajęć z psychologicznego przygotowywania do występów publicznych dostosowany do oczekiwań organizatorów i uczestników

Proponowana tematyka warsztatów dla studentów uczelni muzycznych:

 • Budowanie muzycznej tożsamości i planowanie kariery

 • Radzenie sobie z porażką i kształtowanie odporności na konkurencję

 • Minimalizowanie doświadczania tremy i strategie psychologicznego przygotowania do występów publicznych

 • Efektywna praca mentalna muzyka i celowe ćwiczenie

 • Psychofizyczne przygotowanie do konkursów muzycznych

 

Kosz szkoleń i warsztatów ustalany jest indywidualnie, w zależności od czasu trwania warsztatów i liczby uczestników.