Doświadczenie zawodowe

Ukończyłam Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, w klasie skrzypiec prof. Ireny Żarnowskiej (2005), oraz psychologię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pod opieką promotorską prof. dra hab. Romana Ossowskiego (2006). Zrealizowałam także Podyplomowe Studium Psychologii Muzyki w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (2006) oraz studia doktoranckie z psychologii w Instytucie Psychologii UKW w Bydgoszczy (2012) broniąc z wyróżnieniem pracę doktorską z zakresu psychologii muzyki.

Pracuję na stanowisku adiunkta na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Współpracuję z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, gdzie prowadzę zajęcia z zakresu psychologii oraz poradnictwo psychologiczne dla studentów. Jestem także psychologiem ds. muzycznych w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy.

W 2007 roku, przy bydgoskiej szkole muzycznej założyłam i prowadziłam pierwsze i jedyne wówczas Regionalne Centrum Psychologii Muzyki „Fermata” skoncentrowane na niesieniu pomocy psychologicznej uczniom szkół muzycznych, które miało zasięg ogólnopolski. W 2011 roku Centrum zostało przekształcone na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Centrum Edukacji Artystycznej i działało do 2016 roku. W latach 2013-2017 w Centrum Edukacji Artystycznej redagowałam Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne CEA, które były czasopismem skierowanym do społeczności szkół artystycznych.

W tym samym czasie współpracowałam z Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie, w którym realizowałam cykle szkoleń stacjonarnych i e-learningowych dla nauczycieli szkół artystycznych z całej Polski.

W latach 2011-2012 byłam członkiem zespołu badawczego Instytutu Muzyki i Tańca przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przygotowującego raport dotyczący szkolnictwa muzycznego I stopnia. W roku 2013 byłam członkiem grupy ekspertów ds. podstaw programowych powołanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z przygotowywaną reformą szkolnictwa artystycznego.

Realizowałam także serię wykładów z psychologii muzyki w ramach programu Erasmus w chorwackiej Akademii Muzycznej w Puli (2015-2017) oraz warsztaty psychologiczno-muzyczne dla uczniów szkół polonijnych w stanie Connecticut w Stanach Zjednoczonych (2015). Zrealizowałam także staż w Instytucie Maxa Planka we Frankfurcie nad Menem (2018). Na przestrzeni całego okresu pracy zawodowej nieustannie podnosiłam własne kompetencję ucząc się na kursach i szkoleniach różnych form i metod pracy psychologa-terapeuty. Poszerzałam także swoją wiedzę na kursach specjalistycznych zwiększających kompetencje do pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi. Wszelką praktyczną wiedzę z psychologii ogólnej przenosiłam na grunt szkolnictwa artystycznego.

Przez kilka lat obejmowałam patronatem naukowym cykl koncertów dla kobiet w ciąży i niemowląt „Od brzuszka do uszka maluszka” realizowanych w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Zwieńczeniem tych prac była seria publikacji wydanych przez Filharmonię dla uczestników koncertów, w których uzasadniałam siłę oddziaływania muzyki na jeszcze nienarodzone dzieci, noworodki i niemowlęta. Swoją działalność popularyzacyjną muzykę podejmuję także przy licznych wydarzeniach realizowanych w instytucjach oświaty.

Współpracuję z licznymi szkołami muzycznymi prowadząc warsztaty dla młodzieży i rodziców oraz rady pedagogiczne dla nauczycieli, podczas których poruszane są tematy z zakresu psychologii i pedagogiki muzyki. Aktywnie uczestniczę w konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Byłam także organizatorem pięciu Ogólnopolskich Konferencji Psychologicznych Szkolnictwa Artystycznego. Aktywnie uczestniczyłam w budowaniu sieci kontaktów i współpracy w środowisku polskich psychologów i pedagogów szkolnictwa artystycznego. Swoją działalność badawczą staram się upowszechniać w autorskich publikacjach w monografiach i czasopismach naukowych. Jestem współredaktorem dwóch książek; pierwszej – dotyczącej poradnictwa psychologicznego w polskich szkołach muzycznych, oraz drugiej – dotyczącej strategii radzenia sobie z tremą. Miałam przyjemność wystąpić z wykładem w ramach spotkań naukowych TEDx Bydgoszcz.

Jako skrzypaczka od 1998 roku jestem członkiem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska, w którym gram na skrzypcach, a z czasem przejęłam rolę kierownika kapeli. Z Ziemią Bydgoską uczestniczę w regularnych koncertach dla mieszkańców naszego miasta i regionu, a także uczestnicę w licznych międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. Cykle koncertów prezentujących polski folklor realizowaliśmy niemal w całej Europie, a także w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii, w Chinach czy w Indiach. Z Zespołem miałam przyjemność nagrania dwóch płyt z utworami patriotycznymi oraz z kolędami w ludowych opracowaniach. 

Za swoją działalność artystyczną w 2013 roku otrzymałam odznakę honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2018 roku Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP.