Kwalifikacje

 2005   jednolite studia magisterskie w zakresie gry na skrzypcach
             Wydział Instrumentalny; Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

 2006   jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia
             Wydział Pedagogiki i Psychologii; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2006   Podyplomowe Studium Psychologii Muzyki
             Międzywydziałowa Katedra Psychologii MuzykiAkademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie

2012   studia doktoranckie na kierunku Psychologia
             Wydział Pedagogiki i Psychologii; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2015   uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego 
             nadanego przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej 
             Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 


 

2018   staż/kwerenda w Max Planck Institute for Empirical Aesthetics we Frankfurcie nad Menem (Niemcy)

 

2017, 2016, 2015    realizacja cyklu seminariów z psychologii muzyki w ramach programu Erasmus w Akademii Muzycznej w Puli (Chorwcja)

 

2015    realizacja cyklu warsztatów z zakresu psychologii muzyki w szkołach polonijnych w Brigeport, New Britian oraz Shelton w stanie Connecticut (USA)

 

2014    kurs Medycyna Sztuki Muzycznejorganizator Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie

 

2013    kurs podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej; organizator Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu 

 

2012    kurs Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach artystycznych; organizator Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie

 

2011    kurs Modyfikowanie Programów Nauczania; organizator: Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie

 

2010    kurs Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieżyorganizator Centrum CBT EDU w Warszawie

 

2010    seminarium Rozwój ucznia w szkole artystycznej; organizator Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

 

2010    kurs Współpraca nauczyciela z rodzicami uczniów szkół artystycznychorganizator Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie

 

2008, 2007   kurs Mistrz-Praktyk Neurolingwistycznego Programowania; organizator Polski Instytut NLP w Warszawie

 

2006    VI Seminarium gordonowskie: Audiacja – przełom w edukacji muzycznej; organizator Polskie Towarzystwo E.E. Gordona w Bydgoszczy

 

2006    kurs Dysleksja w teorii i w praktyce; organizator Związek Nauczycielstwa Polskiego; oddział w Bydgoszczy

 

2006    kurs Dziecko z ADHD; organizator Związek Nauczycielstwa Polskiego; oddział w Bydgoszczy

 

2005    kurs Muzyka w procesie uczenia się i terapiiorganizator Centrum Edukacji, Diagnozy i Terapii Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie

 

2005    kurs Kinezjologia Edukacyjna według Paula Dennisona w zakresie Gimnastyki Mózgu; organizator Ośrodek Szkoleń dla Nauczycieli w Warszawie

 

2004    kurs Ruch Rozwijający W. Sherboorneorganizator Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

 

2003    warsztaty Efekt Mozartaorganizator Międzynarodowy Instytut Kinezjologii w Warszawie